Можете да се свържете с нас на : affiliates@palmsbet.com