1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние се ангажираме да защитаваме Вашата лична информация. Създадохме тази Декларация за поверителност, за да Ви информираме каква информация събираме, когато използвате нашите услуги, защо събираме тази информация и как използваме събраната информация. Моля, имайте предвид, че тази Декларация за поверителност ще бъде договорена между Клиента (тук и след "Вие") и "PalmsBet Букмейкър" (тук и след "Ние", "Ние" или "Нашият", според случая). Ние може периодично да правим промени в тази Декларация за поверителност и ще Ви уведомим за тези промени, като публикуваме променените термини в нашите платформи. Препоръчваме ви да преглеждате редовно тази Декларация за поверителност.

2. СЪБИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

За лични данни считаме информацията, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице, включително, но не само, име и фамилия, дата на раждане, информация за кредитна карта, домашен или друг физически адрес, имейл адрес, телефонен номер или друга информация за контакт (по-нататък "Лична информация"). Може да ви бъде поискано да предоставите лична информация, когато използвате нашия уебсайт, да се регистрирате за профил или да използвате нашите улуги. Личната информация, която събираме, може да включва информация като: информация за контакт (включително телефонен номер), информация за доставка, информация за плащане, история на транзакциите, предпочитания за използване на уебсайта и обратна информация относно услугите. Тази информация се съхранява от нас на сървъри, базирани в Гибралтар и на други места. Освен това, когато взаимодействате с услугите, нашите сървъри съхраняват регистрационен файл за дейностите, уникален за вас, който събира определена информация за администрирането и трафика, включително: IP адрес на източника, време за достъп, дата на достъп, посетени уеб страници, доклади за срив на софтуер и вид на използвания браузър. Тази информация е от съществено значение за осигуряването и качеството на предоставяните услуги. Ние не събираме лична информация за Вас без Вашето знание.

3. НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА А ДАННИТЕ

Ние може автоматично да събираме някои данни, както е споменато по-горе, и да получим Вашата Лична информация, която ни предоставяте, когато използвате нашите услуги или други методи за комуникация и сътрудничество с нас. Ние може също да получим лични данни от онлайн търговци и доставчици на услуги, както и списъци на клиенти, които са законно придобити от трети страни. Освен това можем да използваме услугите на доставчици на услуги от трети страни, за да предоставяме техническа поддръжка, да обработваме Вашите онлайн транзакции и да поддържаме Вашата сметка. Имаме право на достъп до всяка информация, която сте предоставили данни на доставчиците на услуги и за трети лица, представители на сферата на електронната търговия. Ние използваме вашата лична информация в съответствие с нашата Декларация за поверителност. Тази информация може да бъде разкривана на трети лица извън Групата, освен в съответствие с настоящата Декларация за поверителност. Ние приемаме всички мерки за защита на вашата безопасност от страна на външни доставчици на услуги.